pl en

Oferta

Wiemy jak złożony jest proces tworzenia nowego biznesu. Naszym zadaniem jest wspieranie projektów już na wczesnym etapie rozwoju. Oferujemy znacznie więcej niż pomoc finansową. Będziemy z Toba na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Ocenimy atrakcyjność i rentowność Twojego projektu. Przygotujemy potrzebne dokumenty,  wynegocjujemy jak najlepsze warunki w kontakcie z inwestorami i partnerami. Dzięki posiadanej sieci kontaktów biznesowych i zasobach podmiotów wchodzących w skład Grupy Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, pokierujemy Twoimi poczynaniami prosto w stronę sukcesu. BIZNES PLAN I ANALIZA WSKAŹNIKOWA
 • Dzięki profesjonalnemu biznesplanowi szczegółowo poznasz opłacalność przedsięwzięcia.
 • Zyskasz dodatkowy atut w rozmowach z inwestorami, instytucjami i partnerami.
STADIUM WYKONALNOŚCI
 • Sprawdzisz potencjał inwestycyjny projektu oraz szansę na jego realizację.
 •  Jest to dokument wymagany przy staraniu się o fundusze unijne i niektóre środki publiczne.
ANALIZA RYNKU
 • Dowiesz się jaka jest charakterystyka Twojej grupy docelowej i ile potencjalnie klienci będą skłoni płacić za Twoje produkty i usługi.
 • Poznasz uwarunkowania ekonomiczne i prawne rynku krajowego i zagranicznego.
ANALIZA KONKURENCJI
 • Poznasz swoich konkurentów, ich ofertę, ceny, sposób promowania się i docierania do klienta.
 • Znając ich mocne i słabe strony, już od początku uzyskasz przewagę i będziesz uczyć się na cudzych błędach zamiast własnych.
PROGNOZA CASH FLOW
 • Kompleksowe opracowanie dotyczące przychodów i kosztów pozwoli stworzyć prognozę co do wymaganych zasobów.
 • Dzięki temu będziesz wiedzieć ile kapitału potrzebujesz, na co i w jakim przedziale czasowym.
ANALIZA POZYCJI STRATEGICZNEJ
 • Dzięki szeregu analiz jak 4xP, SWOT, PEST, 5 sił Portera obierzesz najlepszy kierunek rozwoju i skuteczną strategię działania.
 • Otrzymasz informację o warunkach rynkowych, technologicznych i administracyjnych wraz z oceną ich oddziaływania na projekt.
DORADZTWO I WSKAZANIE KAMIENI MILOWYCH
 • Dostarczymy Ci harmonogram działań i określimy kamienie milowe rozwoju inwestycji.
 • Zbudujesz solidne fundamenty przedsięwzięcia, które zapewnią Ci płynność finansową i dużą dynamikę rozwoju.
WYCENA PROJEKTU
 • Wycenimy Twój projekt dla celów procesu inwestycyjnego lub sprzedaży przedsięwzięcia.
 • Przedstawisz partnerom konkretne liczby podparte solidnymi wskaźnikami i analizą.
PRZYGOTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO
 • Pomożemy Ci stworzyć efektywniejszy model pozyskiwania klientów zarządzania zasobami i organizacją.
 • Zoptymalizujesz swój budżet zmniejszając wydatki i maksymalizując zyski.
POZYSKIWANIE FINANSOWANIA
 • Przygotujemy teaser inwestycyjny i w Twoim imieniu będziemy negocjować z inwestorami.
 • Otrzymasz potrzebne środki na realizację projektu.
DORADZTWO TRANSAKCYJNE
 • Dostarczymy Ci narzędzia i wiedzę, które pozwolą sprawnie zarządzać kapitałem projektu oraz procesami związanymi z wykupem udziałów lub przeniesieniem własności.

  Jesteś zainteresowany współpracą z Nami? Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Ci więcej szczegółów i odpowiemy na wszystkie pytania. Napisz na kontakt@evig.pl