pl en

European Venture Investment Group S.A.

W ciągu 4 lat naszej działalności zrealizowaliśmy 10 projektów i zainwestowaliśmy w Was 4 mln złotych.

O nas
 • EVIG S.A.
 • Opis działania funduszu
 • Etapy
 • Projekty UE

EVIG S.A.

European Venture Investment Group S.A.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się funduszem inwestycyjnym typu venture capital. Wywodzimy się z Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego – lidera w zakresie doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestujemy w projekty na wczesnym etapie rozwoju oraz podmioty planujące ekspansję lub rozwój nowych produktów.

Dzięki szerokim kontaktom biznesowym i naszemu doświadczeniu oferujemy znacznie więcej niż wsparcie finansowe. Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielokrotnie tworzyliśmy przedsiębiorstwa od podstaw. Wiemy, że składa się na to wiele działań jak poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, rekrutacja zespołu, planowanie zdrowego i budżetu i cash-flow oraz praktyczna umiejętność zarządzania firmą i działania na rynku.

Ponieważ Państwa sukces, to nasz sukces, chętnie podzielmy się zgromadzoną przez lata naszej działalności wiedzą i umiejętnościami. Gwarantujemy doradztwo i mentoring podczas kluczowych decyzji, jak i w codziennej działalności. O naszej skuteczności świadczą liczne sukcesy i zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi partnerzy.

Wiemy, że każdy projekt ma szansę na powodzenie. Kluczem do niego jest wiedza na temat tego, w jaki sposób wykorzystać posiadany potencjał aby wyróżnić się na rynku. Inwestujemy nie tylko w firmy, ale przede wszystkim w ludzi. Szukamy osób, które wierzą w swoje wizje i są gotowe w pełni zaangażować się w ich realizację.
 
Opis działania funduszu

Opis działania funduszu

Nasze inwestycje odbywają się na zasadzie obejmowania udziałów za wkład pieniężny. Inwestujemy w pomysły ze stopą zwrotu minimum 30% rocznie. Zakładamy 3-letni horyzont czasowy przedsięwzięcia, po którym szukamy możliwości wyjścia.

Możliwości wyjścia może być wiele: giełda, inwestor branżowy, inwestor finansowy, wykup managerski i każda inna forma, która będzie intratna dla pomysłodawców i funduszu.

Zastrzegamy sobie prawo do liquidation preference. W przypadku sprzedaży przez spółkę udziałów  stosujemy standardowe zapisy o prawie przyłączenia („tag along”) i prawie pociągnięcia („drag along”).

Etapy pozyskania wsparcia inwestycyjnego

1. Wypełnienie formularza zgłoszenia pomysłu oraz odesłanie go na adres kontakt@evig.pl 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt – chętnie pomożemy.
Pobierz formularz
Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa i poufności podczas całego procesu.  
 Wypełnij umowę o poufności.

2. Analiza nadesłanego zgłoszenia pomysłu.
W szczególności zwrócimy uwagę na:
 • Nowatorskość pomysłu
 • Kompetencje i doświadczenie pomysłodawcy i  (jeżeli jest) zespołu
 • Potencjał rynku i zapotrzebowanie na oferowany produkt/usługę
 • Kim jest konkurencja i co stanowi przewagę nad nią
 • Ilość wymaganego przez przedsięwzięcie kapitału
 • Prognoza finansowa przychodów i kosztów
 • Kompletność zgłoszenia
 • Gotowość do rozpoczęcia działalności
Jeżeli uznamy, że podane informacje są niekompletne lub niewystarczająco szczegółowe, będziemy prosić o ich uzupełnienie.

3. Ocena projektu i decyzja odnośnie podjęcia współpracy.
 • W przypadku negatywnej oceny pomysłodawca otrzyma uzasadnienie odrzucenia propozycji współpracy.
 • W przypadku pozytywnej oceny projekt kierowany jest na wewnętrzny Komitet Inwestycyjny, gdzie zapada decyzja o dalszej pracy nad pomysłem.
 • Po akceptacji organizowane jest spotkanie, na którym omówione zostają szczegóły współpracy oraz pomysłodawca przygotowywany jest do przedstawienia pomysłu przec Komitetem Inwestycyjnym.
4. Prezentacja przed Komitetem Inwestycyjnym.

Jej celem jest poznanie osoby pomysłodawcy, sprawdzenie jego przygotowania oraz predyspozycji do prowadzenia biznesu, a także kompleksowe omówienie projektu. Po Komitecie Inwestycyjnym zapada ostateczna odpowiedź co do podjęcia współpracy.

5. Rozpoczęcie współpracy.
 • Fundusz przygotowuje term sheet – dokument omawiający zasady współpracy. Po zapoznaniu się z nim pomysłodawca może wnieść uwagi oraz negocjować przedstawione warunki.
  Przygotowywana jest umowa inwestycyjna, która jest negocjowalna 
 • Etap kończy się podpisaniem umowy inwestycyjnej i powołaniem do życia nowego podmiotu, który zajmie się realizacją inwestycji.

To dopiero początek Twojej przygody!

Zrób pierwszy krok na drodze do sukcesu! Wypełnij poniższe dokumenty i prześlij na: kontakt@evig.pl
  Pobierz formularz zgłoszeniowy
    Pobierz umowę o poufności

Projekty UE

Informacja o realizowanych projektach:

„EVIG S.A. – akcelerator innowacyjności”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1.