pl en

Contact

European Venture Investment Group S.A.

Company address
European Venture Investment Group S.A.
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań
Branch office
European Venture Investment Group S.A.
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500.000 PLN
Nip: 7792407197, 
Regon: 302179235
KRS: 0000429968, 

Contact form/propose a project